یحیی گلمحمدی . سروش رفیعی و محمدعلی فرامرزی

گلمحمدی . رفیعی . فرامرزی در دو قاب متفاوت .. آرزوی موفقیت برای این عزیزان در تیم لیگ برتری شهرخودرو مشهد…