نتایج تیم نوجوانان در نیمفصل اول

تیم نوجوانان باشگاه با سرمربیگری مهدی دهقان و مربیگری فرهاد زارع در لیگ برتر شیراز حضور دارد. هفته اول : افشین پیروانی 0 —- حافظ 1 هفته دوم : افشین پیروانی 4 —- سپاهان 0 هفته سوم : افشین پیروانی 6 —- ایرانیان 0 هفته چهارم : افشین پیروانی 1 —- پویش 1 هفته پنجم …

نتایج تیم نوجوانان در نیمفصل اول ادامه »