تیم بزرگسالان قهرمان لیگ شیراز شد

قهرمانی بزرگسالان شیراز