اردوی تفریحی ورزشی تیم نوجوانان در اصفهان

تیم نوجوانان باشگاه که در مسابقات لیگ شیراز حضور دارد ، اردوی 4 روزه ای در شهر اصفهان برگزار کرد. در این اردو تیم نوجوانان با تیم های ذوب آهن و سپاهان اصفهان دو دیدار تدارکاتی نیز انجام داد. در راستای برنامه های تفریحی این اردو نیز بازیکنان از سی و سه پل و آکواریوم  …

اردوی تفریحی ورزشی تیم نوجوانان در اصفهان ادامه »