تابستان 1402

شروع ثبتنام ترم بهار

ضمن تبریک سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ، تمرینات بهار 1402 از اردیبهشت ماه روزهای زوج در استادیوم دستغیب برگزار خواهد شد… تمرینات ترم تابستان نیز در تمام نقاط شهر برنامه ریزی شده است و متعاقبا اعلام خواهد شد.