نتایج تیم نوجوانان در نیمفصل دوم

هفته دهم : افشین پیروانی 2 —- حافظ 1 هفته یازدهم: افشین پیروانی 0 —- سپاهان 1 هفته دوازدهم : افشین پیروانی 3 —- ایرانیان 1  هفته سیزدهم : افشین پیروانی 1 —- پویش 0   هفته چهاردهم : افشین پیروانی 0 —- سرخپوشان 1 هفته پانزدهم : افشین پیروانی  —- قشقایی  هفته شانزدهم : افشین …

نتایج تیم نوجوانان در نیمفصل دوم ادامه »