تصاویر مربیان و پرسنل باشگاه :

این باشگاه از بهترین و حرفه ای ترین مربیان استفاده میکند.

IMG_4320

مسئول تدارکات

IMG_3227

سرپرست باشگاه

20210906_184518

مربی تیم زیر12

20210904_183255

مربی تیم زیر11

20210904_185605

مربی تیم زیر 10 

favicon pey

مربی تیم زیر15

PSFix_20210907_011330

مربی تیم زیر14

20210906_191908

مربی تیم زیر13

مربی تیم جوانان

20210904_190646

مربی تیم نوجوانان

favicon pey

مربی دروازه بان