skip to Main Content
شعبه شهرک گلستان

شعبه شهرک گلستان

مدرسه فوتبال افشین پیروانی در راستای تسهیل در رفت و آمد خانواده های محترم از سال 95 با مدیریت تیمورعمادی اقدام به افتتاح این شعبه کرد و تا کنون بازیکنان زیادی از این مرکز به تیم های اصلی باشگاه راه یافته اند.

محل تمرینات این شعبه در زمین اختصاصی باشگاه (کابلسازی بعد از مجتمع خلیج فارس) میباشد.

شعبه شهرک گلستان

Back To Top