ارتباط با ما

دفتر مدرسه فوتبال : 

دفتر 1 : قدوسی شرقی . بین کوچه 8 و 10 . ساختمان گلسا 6 . مجموعه گیم لند کلاب

دفتر 2 : میدان پاسارگاد . جنب درمانگاه اقبال . گیم کلاب پاسارگاد

دفتر 3 : شهرک گلستان . بازارچه مریم . فروشگاه ورزشی راد

شماره های تماس :

09173014359

09171204178